Kasık Fıtığı Nedir ?

Kasık fıtığı sık görülen bir problemdir. Erkeklerde bayanlara göre yaklaşık 9 kat daha fazla görülür. Erkeklerde % 27-43, bayanlarda %3-6.1 oranlarında görülür. Her yıl  yaklaşık 20 milyon kişiye  kasık fıtığı onarımı yapıldığı düşünülüyor.

Kasık fıtıklarının çeşitleri nelerdir ?

Kasık fıtıkları tipine göre inguinal, femoral, kasık kanalındaki yerleşimine göre direkt, indirekt gibi isimler alabilirler.

İçerisinde sadece yağ ve bir miktar  bağ dokusu olabildiği gibi barsak da olabilir. 

Bulgu veren, şikayet oluşturan durumlarda kasık fıtığı operasyonu yapılmalıdır. Çünkü fıtık içerisine barsak veya organ girmesi durumunda barsak tıkanıklığı ve barsak duvarı delinmesi olabilir. Acil durumlarda kasık fıtığı operasyonları   ölümle sonuçlanabilir.

Hangi fıtıklar risklidir ?

Özellikle 50 yaş üzeri, femoral fıtık, ASA klasifikasyonunda 2 nin üzerinde olan  olgular  bunun için risk teşkil edebilir. Fıtıklarda boğulma ve kanlanmasının kesilmesi ile ölümcül hale gelme riski yaş ve özellikle femoral denen  fıtık tiplerinde  daha yüksektir ayrıca uzun süre  bulgu veren fıtıklarda da bu risk artmıştır.

Kasık fıtığı ameliyatının çeşitleri nelerdir ?

Kasık fıtığının tamiri için nerdeyse yüzlerce ameliyat tipi tanımlanmıştır. Özellikefıtığın acil olup olmaması,içerisinde barsak olup olmaması, zamanlama başta olmak üzere bir çok çeşit operasyon yapılabilir.

Açık, kapalı (laparoskopik-robotik) ameliyatlar olabilir. Anestezi seçimi farklı olabilir, genel, lokal bölgesel, anestezi şekilleri uygulanabilir. Acil durumlarda ve hasta uygunsa genel anestezi tercihi neredeyse zorunludur.

Kasık fıtığı ameliyatlarının teknik farklılıkları nelerdir?

Kasık fıtığı ameliyatlarının teknik farklılıklarını fıtığın büyüklüğü, yerleşimi, lokalizasyonu, direkt indirekt, femoral olup olmaması içerisindeki barsağın yapışıklığı, hastanın kilosu, önceki operasyonları, tekrar eden operasyon olup olmadığı, uygulanan anestezi şekli vb bir çok faktör durumu değiştirebilir.

Kapalı operasyonlar mutlaka genel anestezi ile yapılırken, bölgesel ve lokal anestezi ile olan ameliyatlar da  açık teknik kullanılabilr.

Ameliyat tekniğinde yama kullanılabilir, yama kullanımı  günümüz fıtık cerrahisinin ana kuralıdır diyebiliriz. Yamalar da ameliyat çeşitleri gibi çok farklıdır. Hafifliği, por  genişliği, şekli hafızası vb gibi farklılık luşturan bir çok değişik yama vardır.

Kasık fıtığı ameliyatı nasıl yapılır ?

Kasık fıtığı ameliyatlarında ana kural gerilimsiz bir  fıtık onarımı  sağlamaktır. Fıtık kesesi ortaya konur  içerisindekiler karın  içine gönderilir, fıtık kesesi çıkartılır  fıtık alanı arka duvarı sağlamlaştırılır. Kapalı -Laparoskopik  girişimde ise karın içerisinden veya karın zarı ön kısmından boşluk oluşturulur, bu boşluktan  girişim yapılarak araya yama konulur.

Kasık fıtığı ameliyatlarından sonra istenmeyen sonuçlar nelerdir ?

Kasık fıtığı operasyonları oldukça sık yapılmasına rağmen çeşitli istenmeyen sonuçları olabilir. Bu sonuçlar fıtık tipi, ameliyat tipi, ameliyat ta kullanılan yama tipi,  ameliyatın açık ya da laparoskopik oluşu, ameliyatın acil veya  hazırlıklı oluşuna göre farklılık gösterir.

En sık karşılaşılan durum yara yerinde kan birikmesidir.Yara yerinde enfeksiyon, yaranın açılması, kasıkta ağrı,  fıtığın tekrarı testislere giden damarlarda kesilme, testislere giden kanallarda hasar istenmeyen sonuçlardan bazılarıdır.

Kasık fıtığı ameliyatı ağrılı mıdır ?

Girişim durumuna göre yara yerinde ağrı sancı birkaç gün rahatsız edebilir?

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kaç gün hastanede kalırım ?

Başka sıkıntılı bir durum yoksa bölgesel ve  genel anestezi olanlar  bir gün sonra ,  lokalanstezi ile ameliyat  olanlar aynı gün hastaneden ayrılabilir.