Ameliyat Sonrası Fıtık Nedir ? İnsizyonel Fıtık -Herni Nedir ?

Ameliyat sonrası fıtıklar ameliyat kesi yerinde ortaya çıkan fıtıklardır.Hastanın ağrı,sancı,barsak sıkışması,  gibi şikayetlerine neden olurlar. Hasta için kozmetik estetik sıkıntılar oluşturabilirler.

Karın duvarındaki defekt nedenile solunum sisteminde yetmezlik meydana gelebilir,  barsak devamlılığının bozulması, daralması gibi nedenlerle sindirim sistemi ve yaşam kalitesini etkileyebilirler

Bu ftıklar  acil ameliyat nedeni olabilirler.

Kesi Yeri -Ameliyat Fıtığı kimlerde oluşur ?

Ameliyat sonrası yara yerinde enfeksiyon olanlar başta olmak üzere, yaşlı,şeker hastası, steroid ilacı kullanan, devamlı öksürük şikayeti olan (KOAH), kanser ameliyatlısı olanlar, karın içinde basınç artıran yer kaplayan kitle ve sıvı olan kişiler de sıklık daha da artar.

Kesi tipi  diğer etkili bir nedendir, orta hat kesisi,  sezeryan kesisi, acil ameliyat geçirenlerde daha fazla görülmektedir.

Kesi Yeri fıtığına Nasıl Tanı Konur?

Hastanın şişlik ağrı yakınması her ne kadar elle muayene bir yere kadar yeterli ise de  şikayet nedenli  Genellikle cerrahın fizik muayenesi ile  tanı konabilir. Tanı için ultrason ve bilgisayarlı tomogorafi (BT) de gerekebilir.Bu tip fıtıklarda yeterli görüntüleme mutlaka tavsiye edilmektedir.

Operasyonun tipi, kesi yerinde hangi organın olduğu,  lezyona odaklı operasyon, olası sorunlar açısından görüntüleme yöntemlerinin kullanılması önemlidir.

Kesi yeri fıtığı nasıl tedavi edilir ?

Bu onarım açık, kapalı yöntem, hatta robotik biçimde yapılabilir. Yapılan çalışmalarda uygun olan vakalarda kapalı yöntemlerin tercih edilmesinin daha az ağrı ve sancı oluşturduğu, daha kolay iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Robotik yöntem başta olmak üzere laparoskopik yöntem de açık onarıma göre daha pahalı yöntemlerdir.

Açık ameliyatlarda hastanın yatış süresi daha uzun, daha çok enfeksiyon vb iyileşme problemi ve ağrı görülür. Operasyon seçimi hastaya göre yapılmalıdır.

Fıtık onarımın yapılması esnasında hastanın solunum, dolaşım problemleri çözülmeli,  kilo, şeker ve metabolik dengesi ayarlanmalıdır.

Kesi yeri fıtıklarında mutlaka yama kullanılmalıdır. Yama boyutları  kadar onarım sitiline ve kullanıldığı yere de uygun olmalıdır. Onarımda doku gerginliği olmamamlıdır. Onarım alanında enfeksiyon olmamalıdır.

Çok geniş defektlerde yara yerine Botilinum toksini enjeksiyonu yapılarak yara belli bir gevşekliğe getirildikten sonra onarım planlanabilir. Kasların ve yapıların gerginliksiz olarak yerine getirildiği farklı tekniklerde uygulanabilir.

Ameliyat bölgesine dren denilen yaranın iç kısmında bulunan kan ve serumu emebilen  materyaller konulabilir. Bunlar belli bir miktarın altında sıvı getirirse çıkartılabilir.

Kesi yeri fıtığının ameliyat sonrası istenmeyen etkileri (komplikasyonları) neler olabilir ?

Kesi yeri fıtığı tekrar edebilir tekrar etmiş kesi yeri fıtıkları daha çok tekrar etmeye meyillidir.

Genelde yara yerinde sıvı birikmesi, enfeksiyon, kanama sıkça rastlanan durumlardır.Biriken sıvılar abse ve problemli kanamalı değilse birkaç hafta içerisinde emilir. Aksi durumda  sıkıntı yaşanabilir. Yara enfeksiyonu  önem arzederDiğer önemli daha az görülen durum ise kesi yeri fıtığı tamiri esnasında barsak ve organ yaralanmasıdır .