Ostomi kenarındaki Fıtık – Parastomal Herni Nedir Onarımı nasıldır ?

Ostomi kenarındaki fıtığa parastomal fıtık denmektedir. Kabaca her 3 ileostomi den (karın duvarına ağızlaştırlan ince barsak) ve kolostominin  (karın duvarına ağızlaştırılan kalın barsak)  yarısı fıtık problemini yaşar.

Genelde bu problem  kolostomi veya ileostomi  açılmasının hemen sonrasında ki birkaç yıl içerisinde olabilir. Şişmanlık, kortikosteroid kullanımı, beslenme yetersizliği, ileri yaş, artmış karın içi basınç ameliyat sonrası yara yeri  enfeksiyonu  gibi bir çok neden duruma sebep olabilir.

Bu durum hastanın yaşam kalitesini bozmasının yanı sıra vücut bütünlüğü, barsak , stoma sorunlarına neden olabilir. Ameliyat gerektirebilir.

Yaklaşık %30 olguda stoma kenarı fıtığı ameliyatsız olarak çözülebilir. Genelde hafif sorunlarla giden bu  fıtık  sorunu stoma kenarı kemeri, cilt koruyucu materyaller takip edilebilir.

Hangi parastomal fıtıklar ameliyat edilmelidir ?

Ağrılı, tıkayıcı bulgularla giden, cilt ve yara ayrışmasının olduğu durumlarda veya kenarındaki poşun ve stomanın kontrolünün yapılamadığı durumlarda  ameliyat gerekebilir.

Parastomal fıtıklar kompleks cerrahi gerektiren fıtıklardır, sadece onarım değil özellikle fıtık içinde bulanan  barsak, üreter gibi yapılarında fonksiyonları korunarak cerrahi onarım yapılmalıdır. Bu onarımlar yama ile yapılırken karın duvarının alt veya  üst katmanlarının lokasyonuna göre değerlendirildiği çeşitli şekillerde yerleştirilen yama teknikleri ile farklı ameliyatlar gerekebilir.

Bu ameliyatlarda lokasyon değişiklikleri, organ fonksiyonları yeni gelişebilecek yara problemleri gibi çok sayıda farklı  sorunla  karşılaşılabilir.

Bu onarımların sonrası, tekrar  fıtıklaşma oranları %76 ya kadar çıkabilir.Eski lokasyon alanlarında da fıtıklar olabilir.

Parastomal fıtık sorununun çözümünde  bir diğer sorunda kullanılan materyal seçimidir, bu materyallerin seçimi fıtık tekrarı için önemli olduğu kadar bazı durumlarda da enfeksiyon gibi bir çok  istenmeyen duruma da yol açabilir veya zemin hazırlayabilir.